หน้าแรก / สินค้าสกรู  (Bolts) 

บริษัท สามัคคีสลักภัณฑ์ จำกัด

DIN960, ISO8765 – CLASS 4.6, 8.8, 10.9, 12.9, SS304, SS310, SS316

Partially Threaded Hex Cap Screws (FINE PITCH THREAD)

960-3
Notes :
Unit: Millimeter
T: Thread Lengths
T1: L ≤ 125 mm.
T2 : 125 mm.< L ≤ 200 mm.
T3 : L > 200 mm.
* ISO Standards


Mechanical Property :
ISO898


Dimensions per :
ANSI B18.2.3.1M


Finish :
Black
Zinc Plated


Related Product Links :