หน้าแรก / สินค้าสกรู  (Bolts) 

บริษัท สามัคคีสลักภัณฑ์ จำกัด

JIS B1186 (F10T)

HIGH STRENGTH HEAXAGON BOLTS FOR FRICITION GRIP JOINTS F10T

JIS B1186-4
Notes :
Unit: Millimeter
T: Thread Lengths
Each Set Includes :
F10T Bolt 1 pc.
F10 Nut 1 pc.
F35 Washer 2 pcs.


Finish :
Black