หน้าแรก / สินค้า น๊อต (Nuts)

บริษัท สามัคคีสลักภัณฑ์ จำกัด

DIN985

NYLON INSERT HEXAGON NUTS ล็อคพลาสติก

DIN985-4
Notes :
Unit: Millimeter


Finish :
Zinc Plated