หน้าแรกสินค้า / สกรู 

DIN604

COUNTERSUNK NIB HEAD SCREWS. Bolts หัวเตเปอร์เขี้ยว

Notes :
Unit: Millimeter
T: Thread Lengths
T1: L ≤ 125 mm.
T2 : 125 mm.< L ≤ 200 mm.
T3 : L > 200 mm.Finish :
Black
Zinc Plated
Hot Dip Galvanized