หน้าแรก / สินค้าสกรู  (Bolts) 

บริษัท สามัคคีสลักภัณฑ์ จำกัด

DIN604

COUNTERSUNK NIB HEAD SCREWS. Bolts หัวเตเปอร์เขี้ยว

DIN604-4
Notes :
Unit: Millimeter
T: Thread Lengths
T1: L ≤ 125 mm.
T2 : 125 mm.< L ≤ 200 mm.
T3 : L > 200 mm.


Finish :
Black
Zinc Plated
Hot Dip Galvanized