หน้าแรกสินค้า / น๊อต

BS 1768

SLOTTED HEXAGON NUTS หัวน็อตผ่า หัวผ่า

Notes :
Unit: MillimeterFinish :
Plain (Uncoated)
Zinc Plated