หน้าแรก / สินค้า น๊อต (Nuts)

บริษัท สามัคคีสลักภัณฑ์ จำกัด

BS 1768

SLOTTED HEXAGON NUTS หัวน็อตผ่า หัวผ่า

Notes :
Unit: Millimeter


Finish :
Plain (Uncoated)
Zinc Plated