หน้าแรก / สินค้าสกรู  (Bolts) 

บริษัท สามัคคีสลักภัณฑ์ จำกัด

ASTM A490M

HIGH STRENGTH STEEL BOLTS FOR STRUCTURAL STEEL JOINTS (METRIC) A490M

ASTM A490M-4
Notes :
Unit: Millimeter
T: Thread Lengths
T1: Bolt Lengths < 100mm.
T2: Bolt Lengths > 100mm. 


Dimensions per :
ASME B18.2.3.7M


Finish :
Plain (Uncoated)


Related Product Links :