หน้าแรก / สินค้าสกรู  (Bolts) 

บริษัท สามัคคีสลักภัณฑ์ จำกัด

ASTM A449

HEX CAP SCREWS, BOLTS AND STUDS, STEEL, HEAT TREATED, 120/105/90 ksi MINIMUM TENSILE STRENGTH, GENERAL USE A449

ASTM A449-4
Notes :
Unit: Inch
T: Thread Lengths
T1: L ≤ 6 Inches
T2 : L > 6 Inches


Dimensions per :
ASME B18.2.1


Finish :
Black
Zinc Plated
Hot Dip Galvanized


Related Product Links :