บริษัท สามัคคีสลักภัณฑ์ จำกัด

ทางบริษัทเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสกรูน๊อต หรืองานสลักภัณฑ์ ตามมาตรฐานต่างๆ ได้แก่ DIN, ASTM, ANSI, ISO, JIS, AS/NZS และรับทำงานสั่งทำ MADE TO ORDER PRODUCTS หลากหลายรูปแบบ พร้อมทั้งรับงานชุบสังกะสี ซิ้งค์ขาว ซิ้งค์ทอง

บริษัท สามัคคีสลักภัณฑ์ จำกัด เริ่มดำเนินกิจการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2519 ตลอดระยะเวลามากกว่า 30 ปีที่ผ่านมา ทางบริษัทมีความมุ่งมั่นใน การพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพ มีความหลากหลายของสินค้าเพื่อให้ตรงกับความต้องการของตลาด และเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจอย่างสูงสุด ทั้งในด้านคุณภาพ บริการ และราคาที่ย่อมเยาว์ โดยปัจจุบันทางบริษัทได้รับการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2008

 

สืบเนื่องจากความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป ทางบริษัทจึงได้ทำการเพิ่มสายการผลิตงานสั่งทำ (MADE TO ORDER) จึงสามารถทำให้ผลิตสกรูที่มีขนาด M6 - M52 โดยยาวสูงสุดได้ถึง 1 เมตร และด้วยเทคนิคทำแม่พิมพ์เฉพาะตัวของบริษัทที่คิดค้นขึ้นนั้น สามารถสร้าง และปรับเปลี่ยนพิมพ์แบบต่างๆ ให้เข้ากับเครื่องจักรได้อย่างรวดเร็ว ทำให้หมดปัญหาการตั้งเครื่องที่ใช้เวลานาน ดังนั้นหากลูกค้าท่านใดมีความประสงค์ที่จะสั่งงานจำนวนไม่เยอะ แต่ไม่แน่ใจว่าโรงงานจะรับทำหรือไม่ สามารถติดต่อสอบถามกับทางบริษัท ทางบริษัทมีความยินดีที่จะให้บริการเป็นอย่างยิ่ง

 

คุณภาพสินค้า

เป็นสิ่งที่ทางบริษัทได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งทางบริษัทได้รับการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 ระบบของบริษัทเน้นตั้งแต่การคัดเลือกผู้จำหน่ายวัตถุดิบที่มีมาตรฐานมีใบรับรองคุณภาพ (Mill Certificate) แนบมาทุกครั้ง ทางบริษัทมีการตรวจสอบวัตถุดิบก่อนทำการผลิต และการตรวจสอบระหว่างการผลิตก็ทำอย่างเป็นระบบ จำนวนที่ตรวจสอบชัดเจน สามารถทวนสอบได้ มีการทดสอบค่า DIMENSIONS ค่าความแข็ง ค่าแรงดึง ค่าเคมี และค่าอื่นๆตามที่ลูกค้าร้องขอมา โดยทางบริษัทสามารถออกใบรับประกันสินค้าให้ได้ เพื่อสร้างมั่นใจให้แก่ลูกค้าที่ได้รับสินค้านั้นว่าเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบของทางบริษัท

* สามารถดาวน์โหลดไฟล์ ใบ CERTIFICATE ISO 9001:2008 ได้โดย เพียงกดที่ไอคอนด้านล่าง