บริษัท สามัคคีสลักภัณฑ์ จำกัด

งานดัด, แองเคอร์ โบลท์, ยูโบลท์, เจโบลท์, แอลโบลท์ (Anchor Bolts, U-Bolts, J-Bolts, L-Bolts)

JIS B1178 (J-Type)

J-BOLTS เจโบลท์

JIS B1178 (L-Type)

L-BOLTS แอลโบลท์

U-Bolts

U-BOLTS FOR SUPPORTING PIPEWORK ยูโบลท์รัดท่อ