บริษัท สามัคคีสลักภัณฑ์ จำกัด

สตัด (STUDS) 

สตัด, สตัดเกลียวตลอด, สตัดเกลียวข้างเดียว, สตัดเกลียวสองข้าง Fully Threaded, Single End, Double End

STUDS

STUDS สตัดเกลียวตลอด (FULLY THREADED STUDS) สตัดเกลียวข้างเดียว (SINGLE END STUDS) และสตัดเกลียวสองข้าง (DOUBLE END STUDS) ทั้งแบบเกลียวมิล และเกลียวหุน