สตัด สตัดเกลียวตลอด สตัดเกลียวข้างเดียว สตัดเกลียวสองข้าง 

Fully Thread Studs, Single End Studs, Double End Studs, Studs A193 Gr.B7, Stainless Steel Studs 

สตัด, สตัดเกลียวตลอด, สตัดเกลียวข้างเดียว, สตัดเกลียวสองข้าง Fully Threaded, Single End, Double End Studs