น๊อต

น็อต หัวน๊อต น๊อตหกเหลี่ยม ขอบปกติ ขอบใหญ่ หัวน๊อตเหล็กธรรมดา หัวน๊อตเหล็กแข็ง หัวน๊อตบาง หัวน๊อตล็อค