ABOUT

บริษัท สามัคคีสลักภัณฑ์ จำกัดSAMAKKEE SALUKPAN CO.,LTD

ทางบริษัทเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสกรูน๊อต หรืองานสลักภัณฑ์ ตามมาตรฐานต่างๆ ได้แก่ DIN, ASTM, ANSI, ISO, JIS, AS/NZS และรับทำงานสั่งทำ MADE TO ORDER PRODUCTS หลากหลายรูปแบบ พร้อมทั้งรับงานชุบสังกะสี ซิ้งค์ขาว ซิ้งค์ทอง

บริษัท สามัคคีสลักภัณฑ์ จำกัด เริ่มดำเนินกิจการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2519 ตลอดระยะเวลามากกว่า 30 ปีที่ผ่านมา ทางบริษัทมีความมุ่งมั่นใน การพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพ มีความหลากหลายของสินค้าเพื่อให้ตรงกับความต้องการของตลาด และเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจอย่างสูงสุด ทั้งในด้านคุณภาพ บริการ และราคาที่ย่อมเยาว์ โดยปัจจุบันทางบริษัทได้รับการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2008

สืบเนื่องจากความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป ทางบริษัทจึงได้ทำการเพิ่มสายการผลิตงานสั่งทำ (MADE TO ORDER) จึงสามารถทำให้ผลิตสกรูที่มีขนาด M6 - M52 โดยยาวสูงสุดได้ถึง 1 เมตร และด้วยเทคนิคทำแม่พิมพ์เฉพาะตัวของบริษัทที่คิดค้นขึ้นนั้น สามารถสร้าง และปรับเปลี่ยนพิมพ์แบบต่างๆ ให้เข้ากับเครื่องจักรได้อย่างรวดเร็ว ทำให้หมดปัญหาการตั้งเครื่องที่ใช้เวลานาน ดังนั้นหากลูกค้าท่านใดมีความประสงค์ที่จะสั่งงานจำนวนไม่เยอะ แต่ไม่แน่ใจว่าโรงงานจะรับทำหรือไม่ สามารถติดต่อสอบถามกับทางบริษัท ทางบริษัทมีความยินดีที่จะให้บริการเป็นอย่างยิ่ง

คุณภาพสินค้า

เป็นสิ่งที่ทางบริษัทได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งทางบริษัทได้รับการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 ระบบของบริษัทเน้นตั้งแต่การคัดเลือกผู้จำหน่ายวัตถุดิบที่มีมาตรฐานมีใบรับรองคุณภาพ (Mill Certificate) แนบมาทุกครั้ง ทางบริษัทมีการตรวจสอบวัตถุดิบก่อนทำการผลิต และการตรวจสอบระหว่างการผลิตก็ทำอย่างเป็นระบบ จำนวนที่ตรวจสอบชัดเจน สามารถทวนสอบได้ มีการทดสอบค่า DIMENSIONS ค่าความแข็ง ค่าแรงดึง ค่าเคมี และค่าอื่นๆตามที่ลูกค้าร้องขอมา โดยทางบริษัทสามารถออกใบรับประกันสินค้าให้ได้ เพื่อสร้างมั่นใจให้แก่ลูกค้าที่ได้รับสินค้านั้นว่าเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบของทางบริษัท

* สามารถดาวน์โหลดไฟล์ ใบ CERTIFICATE ISO 9001:2008 ได้โดย เพียงกดที่ไอคอนด้านล่าง 

Samakkee Salukpan Co., Ltd is a manufacturer and distributor of premium quality bolts, nuts, fasteners conforming to international standards such as DIN, ASTM, ANSI, ISO, JIS, AS / NZS, as well as specializing in ​​custom made products, with finishing coatings such as galvanized and zinc.

Samakkee Salukpan Co., Ltd started operating in1977 and for a period of over 30 years, the company has been committed in developing high quality of variety of fasteners to meet market demands. We ensure high customer satisfactions, services and affordability.

The company has been certified according to quality standard ISO 9001: 2008.

We have ability to produce bolt size M6 - M52 by up to one meter long.  Our teams also specialize in mold making techniques to create and modify fastener molding. This allows us to significantly reduce time and costs associated in setting up machines. So please don’t hesitate to contact us to discuss custom made products even though you may only wish to order small quantity. We will be glad to give your our best services.

QUALITY

Samakkee Salukpan Co., Ltd obtained ISO 9001 certification in 2008. Our quality and testing team are involved throughout the entire production process. All our products come with a Mill Certificate and Manufacturer Quality Inspection Certificate.

We have in-house testing facilities to ensure product quality as we implement all processes necessary to produce our products in strict complains with established standards and procedures. Strict quality processes ensure we maintain high standards in relation to raw material selection, quality verification, quality control in the manufacturing process, testing and distribution.

* You can download a CERTIFICATE ISO 9001: 2008 by simply clicking the icon below.